Energia odnawialna to przyszłość. Unia Europejska nieustannie inwestuje i testuje nowe technologie, które pomogą krajom członkowskim w radzeniu sobie z wyzwaniami i możliwościami, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W artykule omówimy perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Europie oraz jakie kraje stanowią liderów w tej dziedzinie.

Obecny stan wykorzystania energii odnawialnej


Energia odnawialna to cenne narzędzie dla Europy, ponieważ pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co skutkuje wzrostem jakości życia i środowiska. Według najnowszych badań w 2019 r., 20,5% energii używanej w Europie pochodziło z odnawialnych źródeł, czyli porównywalnie do 20,4% w 2018 r. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energie odnawialną w Europie dalej wzrośnie w nadchodzących latach, dzięki czemu Europa stanie się jednym z liderów na rynku odnawialnej energii.

Interesuje Cię temat: Ekogroszek a inwestycje w nowoczesne piece

Cele w zakresie energii odnawialnej w Europie


Komisja Europejska wprowadziła strategię na rzecz odnawialnych źródeł energii na rok 2020, aby osiągnąć europejski cel obniżenia ogólnego zużycia energii o 20% Pomimo obecnych osiągnięć, wizja Europejskiej Strategii Energetycznej kładzie nacisk na ograniczenie zużycia energii odnawialnej do minimum. Głównym celem strategii jest zwiększenie stopnia wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł do 27% do 2030 roku i 40% do 2050 roku.

Akceptacja przez społeczność


Rozwój rynku energii odnawialnej w Europie wymaga zainteresowania i akceptacji społecznej. W wielu krajach europejskich istnieją grupy przeciwne energii odnawialnej, szczególnie w przeciwieństwie do odnawialnych farm wiatrowych, które są postrzegane jako przeszkadzające w krajobrazie. Społeczeństwo musi wykazać wsparcie i akceptację dla tego sektora energii, aby system mógł działać sprawniej i stabilnie.

Finansowanie i technologia


Aby wesprzeć rozwój energii odnawialnej, Komisja Europejska poświęca ogromne fundusze na granty, inwestycje i technologie związane z sektorem. Zmniejsza to barierę monetarną, aby zwiększyć liczbę projektów i jednocześnie poprawić funkcjonowanie operatorów rynku energii, którzy będą w stanie wprowadzić więcej innowacji. Poza tym Państwa członkowskie UE są zobowiązane do popierania technologii odnawialnych poprzez ułatwienia w dostępie do finansowania oraz wsparcie regulacjami i standardami.

Refleksja


Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Europie są obecnie bardzo optymistyczne. Poza pozytywnymi tendencjami wzrostowymi, które będą miały znaczący wpływ na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w Europie, wspomniane wcześniej cele, akceptacja społeczna, wsparcie finansowe i technologiczne dodatkowo stymulują ten sektor. W związku z tym przewiduje się, że Europa osiągnie swoje ambitne cele dotyczące odnawialnych źródeł energii w nadchodzącym okresie.